DSInzert

Podmínky inzerce


DSINZERT je server, který umožňuje zveřejňovat nabídky a poptávky zboží a služeb. Inzerovat mohou soukromé osoby i podnikatelé.

Inzerovat je možné jen konkrétní zboží. Není tedy například možné inzerovat „Prodám dětské oblečení“. Musí být inzerován konkrétní produkt. Například „Prodám dětské kalhoty“.

Při nabídce pracovních příležitostí je možné nabízet výhradně konkrétní pracovní pozici.

Není povoleno inzerovat jakékoli zboží nebo služby, které nejsou v souladu se zákony ČR.

Všechny vložené inzeráty musí být schváleny administrátorem. Provozovatel si vyhrazuje právo neschválit inzerát.

Pro bezplatnou inzerci platí, že do inzerátů nesmí být vložen žádný odkaz na jiný server, žádná adresa ani telefonní číslo. Počet inzerátů je pro jednu e-mailovou adresu omezen.

Dále je možné vložit placený zvýrazněný inzerát. Tento inzerát je zobrazen zvýrazněnou barvou a je možné v něm uvést odkaz na jiné webové stránky, adresu a telefonní číslo. Odkaz musí vést na stránky související s uvedenou nabídkou. Tento typ inzerátů je zařazen mezi běžnými inzeráty. Cena 25,- včetně DPH.

Dále je možné vložit zvýrazněný inzerát výměnou za odkaz z vašeho webu na hlavní stranu webu dsinzert.cz. Tento inzerát je zobrazen zvýrazněnou barvou a je možné v něm uvést odkaz na jiné webové stránky, adresu a telefonní číslo. Odkaz musí vést na stránky související s uvedenou nabídkou. Tento typ inzerátů je zařazen mezi běžnými inzeráty.
Pokud při vkládání inzerátu vyberete tuto volbu. Vložte do poznámky adresu stránky ze které odkazujete na web dsinzert.cz.

Dále je možné vložit placený upřednostněný inzerát. Tento inzerát je zobrazen zvýrazněnou barvou a je možné v něm uvést odkaz na jiné webové stránky, adresu a telefonní číslo. Odkaz musí vést na stránky související s uvedenou nabídkou. Tento typ inzerátů je zařazen před neupřednostněnými inzeráty v pořadí dle datumu vložení. Inzerát je zvýrazněný na dobu 30 dní. Po uplynutí této doby se z něj stává zvýrazněný inzerát. Cena 50,-/1 měsíc včetně DPH.

Platba je možná pouze převodem na účet. Platební pokyny jsou zaslány emailem. Daňový doklad je zaslán emailem pouze v elektronické podobě.

Inzeráty mohou být zadávány výhradně v českém, popřípadě slovenském jazyce.

Inzerát je možné vložit s veřejným nebo neveřejným e-mailem. V případě neveřejného e-mailu může zájemce odpovědět jen pomocí formuláře a nebude mu dostupný e-mail inzerenta.

Je zakázáno vkládat do inzerátů jakýkoli obsah, který není fyzicky umístěn na tomto serveru.

Provozovatel serveru dsinzert.cz neodpovídá a neručí za činnost inzerentů, za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Provozovatel serveru dsinzert.cz nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru dsinzert.cz uživateli či třetími osobami.

Inzerent vložením inzerátu dává souhlas k zasílání e-mailů na adresu, kterou uvedl. E-maily mají informační charakter a vztahují se k chodu serveru. Obsahují zejména informace o vloženém inzerátu a údaje pro aktivaci a smazání.

Provozovatel bude minimalizovat veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživatelům přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb nebo nemožnosti využívání služeb serveru dsinzert.cz.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů i bez jejich předchozího informování služby serveru upravovat nebo aktualizovat.

Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení provozních podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru dsinzert.cz. Tyto změny budou zveřejněny ve formě úplného znění provozních podmínek.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Provozovatel serveru dsinzert.cz si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jeho názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazuje právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se chovají způsobem poškozujícím chod serveru.

Provozovatelem serveru je David Šauer IČ: 42515572

Přístupy na stránku